Kim jesteśmy?

„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”

Dzieje Apostolskie 2:41-42

Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską, która naśladuje Pana Jezusa Chrystusa, oddając cześć Bogu w duchu i w prawdzie, opierając się na fundamencie Słowa Bożego, przede wszystkim nauki apostołów, która jest podstawą naszego wyznania.

To już prawie 30 lat, odkąd na terenie łódzkiej dzielnicy Dąbrowa mieści się nasz dom modlitwy.

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach, wśród modlitw i śpiewanych pieśni, by słuchać Słowa Bożego, bez względu na osobę, majętność, pochodzenie, czy przeszłość. Nie odrzucamy żadnego człowieka, ale odrzucamy doktryny, obrzędy, czy nauki ludzkie, które nie wypływają z Biblii.

Jeśli chciałbyś nas poznać, porozmawiać w dogodnym dla Ciebie terminie prosimy o kontakt telefoniczny z bratem Marcinem: 501-610-485


NASZE ZGROMADZENIA

  • Środy godz.18:00 – spotkanie ze Słowem Bożym
  • Niedziele godz.16:00 – pamiątka Ostatniej Wieczerzy Pańskiej

KOŚCIÓŁ WOLNYCH CHRZEŚCIJAN – PLACÓWKA MISYJNA W ŁODZI

Kierownik placówki, brat Marcin – Tel.: 501-610-485