Kim jesteśmy?

„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”

Dzieje Apostolskie 2:41-42

Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską, która naśladuje Pana Jezusa Chrystusa, oddając cześć Bogu w duchu i w prawdzie, opierając się na fundamencie Słowa Bożego, przede wszystkim nauki apostołów, która jest podstawą naszego wyznania.

To już prawie 30 lat, odkąd na terenie łódzkiej dzielnicy Dąbrowa mieści się nasz dom modlitwy.

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach, wśród modlitw i śpiewanych pieśni, by słuchać Słowa Bożego, bez względu na osobę, majętność, pochodzenie, czy przeszłość. Nie odrzucamy żadnego człowieka, ale odrzucamy doktryny, obrzędy, czy nauki ludzkie, które nie wypływają z Biblii.

———————————————————————————————————————————–

INFORMACJA

W związku z “Obozem Rodzinnym” organizowanym w dniach 12-20.08.2022 przez nasze zbory informujemy, że w tym okresie nie odbędą się cotygodniowe zgromadzenia. Dotyczy to nabożeństw: niedzielnego 14.08.2020 oraz spotkania środowego dnia 17.08.2020.

Zapraszamy ponownie na niedzielne zgromadzenie dnia 21.08.2022.

———————————————————————————————————————————–

Jeśli chciałbyś przyjść, poznać nas, porozmawiać przed Zgromadzeniem lub w innym terminie prosimy o kontakt telefoniczny z bratem Maciejem: 513-395-660.

NASZE ZGROMADZENIA

  • Środy godz.18:00 – spotkanie ze Słowem Bożym
  • Niedziele godz.16:00 – pamiątka Ostatniej Wieczerzy Pańskiej

KOŚCIÓŁ WOLNYCH CHRZEŚCIJAN – PLACÓWKA MISYJNA W ŁODZI

Tel.: 513-395-660 (brat Maciej)