Kim jesteśmy?

„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”

Dzieje Apostolskie 2:41-42

Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską, która naśladuje Chrystusa, oddając cześć Bogu w duchu i w prawdzie, opierając się na fundamencie Słowa Bożego, przede wszystkim nauki apostołów, która jest podstawą naszego wyznania.

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach, wśród modlitw i śpiewanych pieśni, by słuchać Słowa Bożego, bez względu na osobę, majętność, pochodzenie, czy przeszłość. Nie odrzucamy żadnego człowieka, ale odrzucamy doktryny, obrzędy, czy nauki ludzkie, które nie wypływają z Biblii.

Uwaga!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, w przypadku chęci uczestnictwa w Zgromadzeniu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer: 513-395-660.

NASZE ZGROMADZENIA

  • Środy godz.18:00 – spotkanie ze Słowem Bożym
  • Niedziele godz.16:00 – pamiątka Ostatniej Wieczerzy Pańskiej

KOŚCIÓŁ WOLNYCH CHRZEŚCIJAN – PLACÓWKA MISYJNA W ŁODZI

Tel.: 513-395-660