Wydarzenia

Regularnie nasze zgromadzenie odwiedzają bracia z Mławy wraz z naszym Starszym Zboru, Misjonarzem i Nauczycielem – bratem Dariuszem Laskowskim.

Następna wizyta brata Darka planowana jest na 16-go kwietnia.
Aby wysłuchać wcześniejszych wykładów zapraszamy do zakładki MEDIA, na stronę www.filadelfia.pl lub serwis Youtube.

A oto wspólne zdjęcie tylko niektórych z nas:


SZKOŁA BIBLIJNA “Filadelfia”

Na nowo powróciły spotkania szkoły biblijnej, które odbywają się raz w miesiącu w budynku zgromadzenia w Mławie. Wykłady prowadzi nasz nauczyciel i starszy zboru brat Dariusz Laskowski. Drugi zjazd nowej sesji wykładów odbył się 03.12.2022.


KORMORAN 2022

W dniach 12-20.08.2022 odbył się coroczny zjazd Rodzinny dla Braci, Sióstr oraz przyjaciół z naszych zgromadzeń.

Byli z nami ludzie z wielu miast Polski. ale i spoza jej granic. Łącznie prawie 70 osób.
Oprócz społeczności ludzi wierzących, nawiązywania nowych znajomości najważniejsze było dla nas Słowo Boże, które mogliśmy rozważać i o którym dyskusje można było słyszeć na każdym kroku.

W tym roku nasz Brat Starszy usługiwał przedstawiając Boże prawdy zawarte w liście do Hebrajczyków. Wszystkie wykłady są już dostępne do odsłuchania na YouTube oraz na stronie www.filadelfia.pl


Cyklicznie odbywają się kolejne spotkania Szkoły Misyjnej “Kairos” do której zapisało się wielu naszych braci.

Jest to szkoła dla misjonarzy oraz wszystkich tych którzy w duchu zborów braterskich chcieliby rozwinąć swą służbę dla Pana, a być może odnaleźć Boże powołanie do misji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://kairos.edu.pl/


3 Październik 2021 – Niedziela
Nasze zgromadzenie odwiedził brat Czesław Bassara – jeden z misjonarzy, publicystów i teologów służących Panu, także wykładowca Szkoły Misyjnej Kairos.