Media

Oto lista wykładów brata Dariusza Laskowskiego z niektórych, niedzielnych spotkań w naszym zgromadzeniu.

Świadectwo siostry Basi


Poniżej zamieszczamy jeszcze inne, wybrane usługi.

Więcej wykładów, nagrań i transmisji zgromadzeń znajdziesz na stronie www.filadelfia.pl oraz w serwisie YouTube.