Królestwo Boże – Ew.Łukasza

10.03.2021 Studium Biblijne – Ewangelia Łukasza 6:27-36
…wróć do spisu

W trakcie naszego cotygodniowego studium Bożego Słowa rozważaliśmy fragment opisujący kazanie na górze, jakie Chrystus mówi do uczniów i innych słuchaczy.

Fragment ten jest kontynuacją przedstawienia przez Pana Jezusa Królestwa Niebios – królestwa Bożego które nie jest z tego świata, wspaniałe, święte i czyste, tak jak jego król – Bóg Ojciec.

Ukazuje nam on szczególną postawę oraz wartości, którymi kierują się słudzy Królestwa Bożego, by wykonać powierzone im zadanie. Opisane są tu trzy charakterystyczne cechy sługi Królestwa Niebios:

  1. Miłosierny charakter, wypełnionego Duchem Świętym sługi, wynikający z charakteru Króla
  2. Miłość Boża (Agape = najwyższa forma miłosci) jako motywacja w pozyskiwaniu ludzi dla Królestwa Bożego
  3. Złożenie swojego życia dla innych

Bóg Ojciec jest miłosierny i Pan Jezus przedstawiając Królestwo Boże zaczął od błogosławieństw. Bóg pragnie naszego szczęścia, ale … nie kosztem sprawiedliwości i prawa. Królestwo Boże zostało zaoferowane człowiekowi, ale my z powodu naszego grzechu nie mamy udziału w tym Królestwie. Nie jesteśmy w stanie spełnić Bożych wymagań świętości. Dlatego On sam przyszedł na ten świat do nas. Król przyszedł do Swojej własności ale ludzie Go nie przyjęli. Ukrzyżowali Go bo ich uczynki były złe i umiłowali bardziej ciemność niż światłość. Taka jest ocena naszego życia w oczach Bożych. Jednak Pan Jezus nie został w grobie. On zmarwtychwstał i założył Swoje Królestwo w sercach tych, którzy są Mu posłuszni.

Dlatego i dziś w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Ten fragment mówi, jak bardzo zależy Bogu i Jego sługom na Tobie i Twoim życiu. Jesteśmy poświęceni aby doprowadzić Ciebie do Niego. Składamy swoje życie nie oczekując nic w zamian. Zawsze zachowujący trzy rzeczy, które świat już dawno stracił: godność, wolność i moralność.

Dlatego prosimy Cię, zatrzymaj się w swoim biegu i spójrz na miłosierdzie Boże, który chce być Królem w Twoim życiu dzisiaj. Dlaczego miłosierdzie?

  1. Jesteś grzesznikiem i nie jesteś w stanie postępować sprawiedliwie, a zapłatą za grzech jest śmierć
  2. Bóg sam stał się człowiekiem aby wypełnić prawo i jako niewinny umrzeć za nas – jako prawdziwy człowiek
  3. Jeśli nie przyjmiesz miłosierdzia to czeka Cię sąd bo On jest Królem i ma prawo egzekwować Swoje święte prawo.

Przyjmij Jego wezwanie i bądź Mu posłuszny, czytaj Pismo Święte i wołaj do Boga aby doprowadził Cię do Pana Jezusa Chrystusa, dał Ci zbawienie i założył Królestwo Boże w Twoim sercu.

…wróć do spisu rozważań